Vi bruger Cookies!     

         
 X     
nabk

NØRRE ALSLEV BADMINTON KLUB


Generalforsamling afholdes årligt i maj måned

Referat af GENERALFORSAMLING tirsdag 23. maj 2017

Nørre Alslev Badminton Klub (NABK) indbød til ordinær Generalforsamling tirsdag d. 23. maj. 2017 kl. 18.00 i Mødelokalet i Nr. Alslev Hallen.

Dagsorden var følgende:

1.      Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer:

Der var mødt i alt 4 medlemmer op.

2.      Valg af dirigent:

Lars-Peter Ell

3.      Valg af to stemmetællere:

Ikke relevant.

4.      Formandens beretning:

SKB afbrød træningssamarbejdet for ungdommen i begyndelsen af sæsonen. Resultatet blev, at vi mistede en ungdomstræner og nogle spillere. Bestyrelsen overtog herefter træningen som tidligere.

Der blev tilmeldt 2 hold til ungdomsholdturneringen på Lolland-Falster og det fungerede glimrende. Spillerne deltog også i de individuelle turneringer. Nybegynderne har været til nybegynderstævner og de øvede har været til flere stævner. Med fine resultater til følge. Der er en uændret en fast egen betaling 60 kr for single- og 40 kr for doubletilmelding, dvs. klubben betaler godt halvdelen af tilmeldingsgebyret. Der blev også afholdt klubmesterskab med en pæn deltagelse.

Forsøgsordning med ketcher-belønning til spillere, der fandt nye medlemmer, gav 6 nye spillere.

Næsten hver fredag aften har der været afholdt ”Forældre/Barn badminton”.

Voksen-fællestræningen mandag aften var uden fremmøde og holder nu pause.

Motionisterne passer sig selv, og der er god opbakning til jule- og afslutningsstævnet.

Det største problem i indeværende sæson har været det nye LED-lys. I hal 1 er de fleste armaturer taget ned igen, men der mangler udskiftning i Multihallen.

På efterfølgende Halfordelingsmøde blev det vedtaget, at der fortsættes med stort set uændrede træningstidspunkter.

Beretning blev godkendt.

5.      Fremlæggelse af regnskab:

Kasserer Birgit Andersen fremlagde et årsregnskab med et underskud på godt 3.000 kr sfa nedsat kontingentindbetaling, men dog et fornuftigt resultat.

Regnskabet blev godkendt

6.      Bestyrelsens forslag:

Det blev besluttet at indkaldelse til Generalforsamling foretages både i Nordfalsters Avis og på hjemmesiden.

Forslag godkendt.

7.      Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

8.      Valg af bestyrelse:

a) Valg af formand (for 2 år)

Lars-Peter Ell

b) Valg af bestyrelsesmedlem (for 2 år)

Charlotte Ell

c) Valg af suppleant

Ingen fremmødte

9.      Eventuelt

Intet

Ref. Lars-Peter Ell

Bestyrelsen for NABK er som følger:

Lars-Peter Ell (formand, træner)

Hans Peder Lassen (næstformand, motionister)

Birgit Andersen (kasserer)

Charlotte Ell (ungdom, træner)

Kiss Larsen (motionister) 

Referat af GENERALFORSAMLING torsdag 26. maj 2016

Nørre Alslev Badminton Klub (NABK) indbød til ordinær Generalforsamling torsdag d. 26. maj. 2016 kl. 18.00 i Mødelokalet i Nr. Alslev Hallen.

Dagsorden var følgende:

1.      Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer:

Der var mødt i alt 3 medlemmer op.

2.      Valg af dirigent:

Lars-Peter Ell

3.      Valg af to stemmetællere:

Ikke relevant.

4.      Formandens beretning:

Som tidligere har ungdomstræningen har forløbet særdeles tilfredsstillende. Samarbejdet med SKB fungerer glimrende. Om mandagen trænes der i Nr. Alslev og om fredagen trænes der i Nr. Vedby. Sideløbende har der hver anden fredag været fællestræning med sammen med ungdomsspillere fra Stubbekøbing for de mere øvede spillere på skift enten i Nr. Alslev eller i Stubbekøbing. SKB har stået for holdturneringen og NABK har taget sig af de individuelle turneringer. Nybegynderne har været til nybegynderstævner og de øvede har været til flere stævner. Med fine resultater til følge. NABK fik i denne sæson en mesterrækkespiller. Der er en fast egen betaling 60kr for single- og 40kr for doubletilmelding, dvs. klubben betaler godt halvdelen af tilmeldingsgebyret. Fra næste sæson planlægges der fortsat fællestræning hver anden fredag i Nr. Alslev Hallen med spillere fra SKB, Stubbekøbing og NABK og hver anden fredag planlægges ”Forældre/Barn badminton”.

Voksen-fællestræningen mandag aften har uændret deltagelse. Vi er kun 10 spillere, men håber på, der kommer flere. Vi har kørt med et reduceret kontingent for at lokke flere til.

Motionisterne passer sig selv, men der er god opbakning til jule- og afslutningsstævnet.

Der var Halfordelingsmøde ligeledes 26. maj og der fortsættes med uændrede træningstidspunkter. Vi har dog nu fået begge hallerne fredage fra 16-22.

Beretning blev godkendt.

5.      Fremlæggelse af regnskab:

Kasserer Birgit Anderen fremlagde et årsregnskab med et overskud på næsten 6.000 kr, et fornuftigt resultat.

Regnskabet blev godkendt

6.      Bestyrelsens forslag:

Tilmelding af NABK til Team Storstrøm, et træningssamarbejde for alle klubber i det tidligere Storstrøms Amt.

Forslag godkendt.

7.      Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

8.      Valg af bestyrelse:

a) Valg af næstformand (for 2 år)

Hans Peder Lassen

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

Birgit Andersen

Kiss Larsen

c) Valg af suppleant

Ingen fremmødte

9.      Eventuelt

Intet

 

Ref. Lars-Peter Ell

Bestyrelsen for NABK er som følger:

Lars-Peter Ell (formand, træner)

Hans Peder Lassen (næstformand, motionister)

Birgit Andersen (kasserer)

Charlotte Ell (ungdom, træner)

Kiss Larsen (motionister)

 

 

 

 

 

 

 

Referat af  GENERALFORSAMLING tirsdag 26. maj 2015

Nørre Alslev Badminton Klub (NABK) indbød til ordinær Generalforsamling tirsdag d. 26. maj. 2015 kl. 19.00 i Mødelokalet i Nr. Alslev Hallen.

Dagsorden var følgende:

  1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer:

 

       Der var mødt i alt 4 medlemmer op.

  1. Valg af dirigent:

Lars-Peter Ell

  1. Valg af to stemmetællere:

Ikke relevant.

 

        4.    Formandens beretning:

Ungdomstræningen har forløbet særdeles tilfredsstillende. Der har været ca 30 ungdomsspillere i indeværende sæson. Nogle af de ældre spillere er ophørt af forskellige årsager, og der kom en række nybegyndere. Der har været en god forældreopbakning til nybegynderne, særlig tak til 3 fædre som har været meget aktive.

Efter nytår påbegyndte vi et trænings-samarbejde med SKB. De kommer med nogle ungdomsspillere om mandagen og vi kører til Nr. Vedby med en række spillere om fredagen.

Det har været særdeles vellykket og der har været stor tilfredshed fra spillere og forældre både fra NABK og SKB. Vi deles således om træner-udgifterne. Vi har afholdt et møde med ledelsen fra SKB og planlægger at fortsætte samarbejdet. De vil tilmelde hold til holdturnering og vi vil stå for tilmelding til individuelle turneringer. 

Nybegynderne har været til nybegynderstævner og de øvede har været til flere stævner. Med fine resultater. Der er en fast egen betaling 60kr for single- og 40kr for doubletilmelding, dvs. klubben betaler godt halvdelen af tilmeldingsgebyret.

Voksen-fællestræningen mandag aften har fået uændret deltagelse. Vi er nu 10-12 spillere, men håber på, der kommer flere. Vi har kørt med et reduceret kontingent for at lokke flere til.

Motionisterne passer sig selv, men der er god opbakning til jule- og afslutningsstævnet.

Der var Halfordelingsmøde 20. maj. Uændrede træningstidspunkter, fraset at vi afgav tirsdag aften 20-22 pga manglende udlejning. I stedet er der blevet reserveret fredage fra 16-20 i hal 1. 

 

Beretning blev godkendt.

      5.    Fremlæggelse af regnskab:

Kasserer Birgit Anderen fremlagde et flot årsregnskab med et overskud på godt 33.000 kr som må betegnes som et godt resultat.

 

Regnskabet blev godkendt  

  1. Bestyrelsens forslag:

Fortsat samarbejde med SKB, primært for ungdomsspillerne, senere ligeledes for seniorspillerne. Andelen

trænerudgifter betales direkte til SKB.

 

Forslag godkendt.

  1. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

  1. Valg af bestyrelse:

a)       Valg af formand (for 2 år)

 

Lars-Peter Ell

b)       Valg af en suppleant

 

Ingen fremmødte

 

9.       Eventuelt

 

Intet          

                                                                                                                                                              Ref. Lars-Peter Ell

 

Bestyrelsen for NABK er som følger:

Lars-Peter Ell (formand, træner)

Hans Peder Lassen (næstformand, motionister)

Birgit Andersen (kasserer)

Charlotte Ell (ungdom, træner)

Kiss Larsen (motionister)

 

På Halfordelingsmødet tirsdag d. 26/5-2015 blev følgende vedtaget:

Sæsonstart:                         Mandag d. 17. august 2015

Sæsonafslutning:                  Fredag d. 29. april 2016

Hal 1: mandage 17-22 (uændret)

Hal 2 multihal: mandage 15-20 (uændret)

Hal 2 multihal: onsdage 18-22 (uændret, fra 18.15-22.15)

Hal 1: fredage 16-20 foreløbig reserveret.

Hal 1 lørdag 9. april 2016 Klubmesterskab ungdom

 

Opdateret 25/07/2017